16/08/11 - Review

Welcome to the official Web Site
of Te Rūnanga-a-Iwi o Ngāti Kahu

Ko Maungataniwha te Maunga
Ko Tokerau te Moana
Ko Mamaru te Waka
Ko Te Parata te Tangata
Ko Kahutianui te Tupuna Whaea
Ko Ngati Kahu te Iwi

Piki mai taku manu,
Kake mai taku manu
Te taha o Te Wainui
Te taha o Te Wairoa
Ka tu te rupe ki tai,
Ka whakakiki
Ka whakakaka
Naumai, piki mai, haere mai
Unuhia te rito o te harakeke,
Kei hea te komako e ko,
Ka huri ki uta,
Ka huri ki tai
Uia mai ki a au,
He aha te mea nui?
Maku e ki atu,
'He tangata, he tangata, he tangata'

No reira tena tatou katoa

Ko tēnei te mihi whānui ki a koutou katoa kua tau mai nei. E maumahara tonu ana ki a rātou mā kua mene atu ki tua o te ārai, ki a koutou ngā mātua tūpuna kua whetūrangitia, ngā tini kaumātua rangatira o ngā rā o mua nā koutou i tuitui a Ngāti Kahu kia kotahi ai, nō reira haere, ngā mate, haere, hoki atu ki te kāinga tūturu mō tātou, mō te tangata.

Ki a tātou te hunga ora, nau mai, haere mai ki tēnei wahanga o te ao hōu e iriiri nei i te rangi kia ruku mai ki roto o ngā mihini rorohiko me ngā kōrero, me ngā pānui, me ngā whakaahua me te aha rainei e pā ana ki a tātou ngā maramara maha o Kahutianui rāua ko Te Parata. Ka nui hoki te hari me te koa ka taea i wēnei rā te hakaputa atu i wēnei kōrero katoa ki a tātou, ā, ki te ao katoa, kia hāpai ai te hakawhanaungatanga i waenganui i a tātou katoa. Nō reira nau mai, haere mai ki roto i tēnei paetukutuku, arā, website.

Warmest greetings to all who visit this website as we utilise the technologies and capabilities of this new world to reach out to our whānau of Ngāti Kahu, the myriads of us who are the descendants of Kahutianui and Te Parata who are now spread to the four winds. Our website aims to bring us together over the miles and help us keep in touch with issues affecting Ngāti Kahu here at home. When our kuia and kaumātua first set up Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāti Kahu, their hope was to bring as many of our people back home as possible. This website lets you know what is happening at home and encourages you to keep in touch with your whānau, your hapū and your marae.

And so welcome to the world of Ngāti Kahu

Na, Professor Margaret Mutu - Chairperson