You are here

Te Runanga-a-Iwi o Ngati Kahu hui-a-marama

Start Time: 
Saturday, 25 July 2009 - 10:00am

VENUE:               

Kareponia Marae

AGENDA:


1.    Karakia

2.    Mihimihi

3.    Apologies

4.    Minutes of last Meeting (27th June 2009)

5.    Matters Arising

6.    Correspondence

7.    Financial Reports

  • Ngati Kahu Corporate Ltd
  • Ngati Kahu Mortgage Services Ltd
  • Ngati Kahu Fisheries Ltd
  • Te Runanga A Iwi O Ngati Kahu Development A/C        (00)

8.    Activity Reports

  • Te Taumata Kaumatua O Ngati Kahu
  • Corporate CEO
  • Land Claims

9.    General Business

 

 

End Time: 
Saturday, 25 July 2009 (All day)