You are here

01/08/2018: NOTICE OF AGM AND HUI-A-MARAMA

Submitted by admin2 on Wed, 15/08/2018 - 9:29pm

TE RŪNANGA-Ā-IWI O NGĀTI KAHU ME NGĀ KAMUPENE (Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāti Kahu & Subsidiaries)
PANUI MO TE HUI-Ā-TAU (AGM NOTICE) ME TE HUI-A-MARAMA (MONTHLY HUI)

TE RĀ (date): Rā Horoi 29 Hepetema 2018 (29th September 2018)
TE WAAHI (venue): Te Paatu Marae, SH1, Pamāpūria
TE WĀ (time): 10am pōhiri
• Karakia
• Mihimihi
• Hakapāha (Apologies)
• Karanga Ingoa (Rollcall)
• Hakamaharatanga (Remembrance)

July 2018

Submitted by admin2 on Wed, 15/08/2018 - 8:54pm

Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāti Kahu Land Claims Portfolio
Report for July 2018

1. Waitangi Tribunal judicial review
2. National Iwi Chairs Forum – Independent Monitoring Mechanism heading to Geneva

June 2018

Submitted by admin2 on Wed, 15/08/2018 - 8:53pm

Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāti Kahu Land Claims Portfolio
Report for June 2018

1. Waitangi Tribunal judicial review
2. National Iwi Chairs Forum – Independent Monitoring Mechanism heading to Geneva

Pages