You are here

24/08/2020: TE RUNANGA-A-IWI O NGATI KAHU NOTICE OF HUI-A-MARAMA

Submitted by admin2 on Tue, 25/08/2020 - 12:42pm

Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāti Kahu

21a Parkdale Cres Phone (09) 4083 013
PO Box 392 Fax No. (09) 4083 093
KAITĀIA 0410 email Ngātikahu@xtra.co.nz

TE RŪNANGA-A-IWI O NGĀTI KAHU – NOTICE OF HUI-A-MARAMA

Date: Saturday 29 August 2020
Time: 10am
Host: CEO
Venue: Zoom Hui (z-hui)

Agenda
 Karakia
 Mihimihi
 He Hakapāha
 Karanga Ingoa
 Hakamaharatanga

 Minutes of meeting held 25 April 2020
 Matters Arising

 Financial Reports
• Ngāti Kahu Corporate
• Ngāti Kahu Mortgage Services
• Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāti Kahu

 Activities Reports
• Te Taumata Kaumātua o Ngāti Kahu
• Corporate CEO
• Land Claims
• Social
• Environment
• Education
• Rangatahi

 Correspondence
 General Business

IWI MEMBERS CAN REGISTER TO PARTICIPATE IN THE Z-HUI AS FOLLOWS:
(a) Send an email to nkceo@ngatikahu.iwi.nz
(b) Put ‘HUI-A-MARAMA’ in the subject line
(c) The invitation link and password to the z-hui, as well as the z-hui rules, will be sent to the email provided